Bellmatic® Klockspel

Klockspel DP2040 och DP2050klokkespil

Det finns två versioner av Bellmatic® klockspel – en DP2040 eller DP2050.

Bellmatic® DE2050 är en förlängning av Bellmatic® DE2040 och ger möjlighet att ansluta en MIDI-keyboard för direkt att ge konserter.

Både klockspel använder basmodul DP2000 och har samma funktionalitet (inklusive automatisering för tornur och semesterkalender).

Låtar kan spelas som timmslag eller kvarts-slag, samt direkt programmerats i samband med de allmänna ringarna.

DP2040 / 50 kan utökas till totalt 70 klockor – 64 klockorna i klockspel, samt 6 ytterligare funktioner (klockor, luckor, tornur osv ..)

Både Bellmatic® DP2040 och DP2050 kan spela MIDI låtar lagrade på en dator. Dessa kan kodas i kalendersystem och upprepas så med regelbundna ringar.

Nya låtar läggs enkelt.

Backup

Backup är viktigt eftersom det ofta används mycket tid på att spela in dina egna låtar.

Backup av MIDI låtar är ganska enkel och kan göras samtidigt med det allmänna säkerhetskopian . Den utförs som vanligt med Windows®.