Bellmatic® översikt

Princip

Bellmatic® installeras på en Windows PC – till exempel i ett kontor i kyrkans närhet, så att underhållet av kontrollsystemet inte behöver vara i kyrkan.

Basmodulen installeras ofta i klocktornet, men kan också installeras på annat håll efter behov.

Systemet kan byggas ut senare om det behövs fler funktioner. Basmodulen DP2000 är utrustad med 6 utgångar för klockor, och kan utökas till totalt 70 utgångar. Omfattande funktioner kan realiseras i Bellmatic® programmet vid senare expansion.

Bellmatic® erbjuder 3 modeller, som alla bygger på grundmodulen DP2000. Modellerna kan anpassas efter kyrkans behov.

Bas Paket.

Standard Paket.

Turnurs Paket.

Bellmatic® är lämplig för alla kyrkor med motoriserad drift av kyrkklockorna. Motorer, elektriska paneler, tornur, PC  etc… är inte en del av Bellmatic®.

Gratis Bellmatic® DEMO program

Bellmatic® DEMO program simulerar hårdvaran..

Ladda ner DEMO programmet här.

Det finns fasta konfigurationer redo i Bellmatic® demoprogram. Kalendern är således förprogrammerad med helgdagar (påsk, pingst, jul) och kan anpassas / skapas vid nya behov.