Långasjö Kyrka

LångasjøLångasjö Kyrka i Emmaboda

Långasjö Kyrka  installerade Bellmatic® i januari / februari 2012.

Bellmatic® styr tornluckor, 3st kyrkklockor och 3st klämthammare.

Installationen är verkligen enkel.

Det finns inget tornur utan styrsystemet styr tornluckor, 3st kyrkklockor och 3st klämthammare. De har även en handhållen fjärrkontroll som de kan styra kyrkklockorna och klämthammarne med både inne i kyrkan och ute på kyrkogården.

Kyrkan hade särskilda önskemål för böneslaget

De ville kunna slå 3 slag på lilla klockan, sedan 3 slag på mellan klockan och sedan 3 slag på stora klockan som böneslag.
Detta upprepas 3 gånger.

Det kräver oftast lite extra planering och lite extra hårdvara, men i Bellmatic finns en funktion där dessa böneslag kan ställas in direkt.

Programmet för böneslag visas här nedan:

Menu4