DP6871 ethernet/GIP adapter

Expansion av Bellmatic med ethernet styrning.

En person kan sitta vid sin dator och styra automatiken hemifrån eller från ett kontor i en eller flera kyrkor.

Bellmatic®-programmet är gratis och finnas tillgängligt i en version specifikt för GIP i Lund. Redan nu kan du beställa drift av Bellmatic i GIP.

Det betyder att det inte behöver vara en PC i kyrka. Dessutom kan det ställas in av en central administratör som är van att Bellmatic.SE ethernet1

Gör hantering och programmering mycket enkel. Det kan göras hemifrån på din egen dator om det kan kopplas till kyrkan nätverk.

Driften av anläggningen är helt gratis – ingen prenumeration för telefonkort eller licenser för trådlös utrustning.

Programmera helgmålsringningar, själaringningar eller starta ett ringningsprogram manuellt.

Detta kräver förstås att det finns internet i kyrkan eller ett nätverk.

Säkerhet i nätverket (tillgång till IP-adressen) mot intrång i adaptern är användarens ansvar

Ethernet/GIP Adapter DP6871 (tidigare DP6870)