DP6850 Mottagare

Modulen 6850 fungerar som en mottagare för alla trådlösa moduler.

Det behövs endast en radiomottagare.

IPDP868T66 klassad.