DP6840 Manuell kontrollpanel

DP6840 Manuell kontrollpanelDE6840

Med modulen DP6840 kan du installera en trådlös manuell kontrollpanel.

Som framgår av bilden, så finns det 6 knappar och en Shift-knapp. Med hjälp av Shift-knappen kan du starta 6 andra funktioner. Funktionen är densamma som i fjärrkontrollen.

Panelen har en “BUSY” LED. En lysdiod Busy tänds när du startar ett program. Det stängs av när programmet avslutas.

Stoppknappen används till att stoppa aktivt program.

Kontrollpanelen finns även i en version som är ansluten via kabel (DP20612 Manuell panelkontroll)