DP6821 handterminal

Bellmatic® DP6821 Trådlös-fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan du starta eller stoppa klockor genom radiofjärrkontroll.

När DP6821 används med Bellmatic finns det 12 kanaler som kan starta 12 program eller funktioner.  Varje knapp kan tilldelas ett program i Bellmatic.

Den röda knappen med X är vanligtvis “stopp” -knappen.

Den blå knappen är ofta beteslag.

Knapp nr. 1 skulle kunna vara att starta en klocka.

Skiftfunktion

Håll ner de två piltangenterna i några sekunder

Fjärrkontroll med återkoppling

Den blå lysdioden

När du trycker på en knapp, får du feedback. Om signalen mottages, slås på ett blått ljus. Den blå lysdioden signalerar att radio-anslutningen är OK.

Den gröna lysdioden

Den gröna lysdioden visar power ON.

Den röda lysdioden

Det indikerar att skift trycks in. Nästa tryck aktiverar alternativtangentfunktionen.

Vid en spänning under 7,5 V, blinkar den för att indikera att batteriet behöver bytas.

DP6821 ersätter DP6820. DP6821 är mer kraftfullt,  halvstorlek och mycket billigare.

Se även fjärrkontrollen DP6805