DP6871

DP6871 GIP-adapter installation

Expansion av Bellmatic med ethernet styrning.

SE ethernet1

DP6870 är ansluten med PDS-kabel till routern och kommunicerar trådlöst med DP6850 mottagare på basmodulen DP2000.

Förutsättningar:

  • Bellmatic måste vara minst version 16.xx. Gå till hjälp i Bellmatic och leta efter uppdateringar
  • 7,5 VDC adapter medföljer
  • Man kan inte både kommunicera via Comport och TCP / IP

Anslutning:

Anslutning sker i följande steg:

  1. Ansluta DP6871  till routern med en PDS-installationskabel
  2. Ansluta DC adapter till DP6871
  3. Ställ in IP-adressen för modulen (via inbyggd webbsida i DP6871)
  4. Ställ in modulens adress (i Bellmatic)
  5. Gå in inställningar i Bellmatic och välj IP-adress

Inställning av IP-adress för modulen.

Modulen innehåller en webbsida som öppnas för att ställa in IP-informationen.

Konfigurera din dators IP att använda nätet 192.168.1.0/24, tex:
IP-adress: 192.168.1.10
Subnät: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1

DNS ingen alls
Anslut modulen till datorn, öppna en webbläsare och skriv in adressen 192.168.1.223 i adressfältet.

Detta öppnar en webbsida där du loggar in.
Användar-ID:  default är Bell
Lösenord:  default är 6870

Enhetens inbyggda websida öppnas:

Välg Local IP Config

Modulens Standardadress är 192.168.1.223 – ange din egen adress
Standard subnät: 255.255.255.0
Ändra adress, subnät, default gateway och DNS enligt önskan

Dokumentera inställningen ovan.

Har du skrivit fel IP kan det bli omöjligt att nå enheten när den bytt IP-konfigurering. Starta om enheten med knappen Reboot.

När enheten startar om bryts anslutningen och för at nå enheten måste du konfigurera om din datos IP så att den når enheten på sedvanlig TCP/IP.

Nu kan du ansluta till enhetens websida igen via adressen du ställde in. Logga på och byt namn och lösenord samt dokumentera!

Att avsluta: Ställa in IP-adress i Bellmatic®
Välg Anslutning – Kommunikation