Bellmatic och GIP

Bellmatic®-programmet är gratis och finnas tillgängligt i en version specifikt för GIP.

Redan nu kan du beställa drift av Bellmatic i GIP. Beställningen görs till:

kanslistod@svenskakyrkan.se

Du måste meddela vilket/vilka IP-nät som du kommer at ansluta GIP-adaptrar (DP6871/DP2070) på för att kyrknätet ska öppna kommunikation till dem.

Det nordiska bokningssystemet (Avenu, FAS, Labora, Siemens Desigo) – ett kalendersystem som liknar iCal (Google, Churchdesk, Kaboo) är sen. Tyvärr är det för närvarande inte godkänt i alla länder. Anledningen kan vara att vinsten på ett annat lager ovanpå Bellmatic är för liten.

För att Bellmatic skal fungera i GIP måste du ha en sk GIP-adapter (DP6871/DP2070) och din centralenhet (DP2000) firmware måste vara minst version 19.24

Bellmatic i GIP fungerar oberoende av typ av klient: Samtliga HP tunna klienter, Igel tunn klient och en Citrix Receiver på platta eller dator.