Bellmatic och GIP

Bellmatic®-programmet är gratis och finnas tillgängligt i en version specifikt för GIP.

Redan nu kan du beställa drift av Bellmatic i GIP. Beställningen görs till:

kanslistod@svenskakyrkan.se

Du måste meddela vilket/vilka IP-nät som du kommer at ansluta GIP-adaptrar (DP6871) på för att kyrknätet ska öppna kommunikation till dem.

Bellmatic uppdaterar för närvarande till det nordiska bokningssystemet, där FAS, Aveny, Labora, Siemens Desigo kommet att implementeras . Så snart den är klar kommer du att få den nya versionen via GIP.  Den uppdateras centralt.

För att Bellmatic skal fungera i GIP måste du ha en sk GIP-adapter (DP6871) och din centralenhet (DP2000) firmware måste vara minst version 19.24

Bellmatic i GIP fungerar oberoende av typ av klient: Samtliga HP tunna klienter, Igel tunn klient och en Citrix Receiver på platta eller dator.