DP6820

Bellmatic® Modul DP6821 Trådlös-fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan du starta eller stoppa klockor genom radiofjärrkontroll.

De 12 funktionstangenter (SHIFT 6 via omkoppling) kan tilldelas ett program i Bellmatic.

Learn procedure

Fjärrkontrollen DP6821 och mottagaren DP6850 måste känne varandra genom en läroprocess.

När strömmen slås på DP6850, lyser en blå lysdiod. Lampan är tänd under 5-6 sekunder. Under denna period kan du ansluta enheter. Det görs genom att trycka på en knapp (valfri knapp).

 

Indikatorer

Blå LED – visar radiostatus. Blå LED signalerar att radio-anslutningen är OK (feedback).

Grön lysdiod – visar Power ON. Vid en spänning under 7,5 V, blinkar LED POWER för att indikera att batteriet behöver bytas.

Avläsning av knapptryckning, signalstyrkan og batterispänning

Via kan Bellmatic återförsäljaren trådlöst läsa batterispänningen.

1. Logga in som återförsäljare
2. Starta Bellmatic – välj trace
3. Trycka en knapp på fjärrkontrollen
4. läsa batterispänningen och signalstyrkan (mellan styrtecken)

Exempel på en visning i loggen:

>>> (00000035; 00: 02; B86) (00.000.035, 00, 00, 38 R) <<<

Ovanstående rad översätts till:

batterispänning på 8,6 V och signalstyrka på 38

>>> (ID 35; 00: 02 = knapp 2 (motsvarande 3×3 tryck); 86 = batteri 8,6V) (ID 35, 00, 00, 38 RSSI) <<<

Signalstyrkan på 38 är et godt signal.
En signalstyrka på 88 är ett svagt signal.