DP2000 Installation

DP2000 Installation

Rekommenderad anslutning av reläutgångar.
DP2000 innehåller 6 reläutgångar med potentialfria terminaler.
Varje reläkontakt är säkrad med 1 A säkring och kan ökas till högst 2,5 A.

Utgång

Funktion

Relä 1

Beteslag

Relä 2

Stor klocka

Relä 3

Liten klocka

Relä 4

Kime Motor

Relä 5

Tornur eller lucka

Relä 6

Tornur eller lucka

Ladda ner (danska) fullständig installationsguide här

Jordning

Överstiga inte 100 Ω för att säkerställa att systemet fungerar ordentligt.

Reläkontakt-testning

För manuell provning är en tryckbrytare tillgänglig. Således kan man testa om anslutningen är korrekt ansluten.

Varje reläutgång är försedd med en LED-indikator. Det tänds när reläet dras.

Programmering

DP2000 måste programmeras med Bellmatic. Det finns en standard standardkonfiguration som kan hämtas från DP2000 och korrigeras. Vi är tillgängliga gratis online med hjälp. Vänligen installera Bellmatic på förhand och kontrollera att du kan kommunicera med DP2000. Stöd ges via Skype och inbyggt fjärrstöd inom Bellmatic.

DP2000 firmware.

Bellmatic hardware kallas DP2000, som innehåller drivrutin eller program som du vill.  Det kallas firmware.

Uppdatering av firmware i DP2000 är en distributör uppgift.  Du ska inte göra det själv.