Bellmatic download

För kyrkor som använder Bellmatic direkt

Kyrkor med GIP – klicka här

Den senaste versionen av Bellmatic finns här. Programmet är packat i en ZIP-fil som ska packas upp för installation. Dubbelklicka på ZIP-filen för att installera

Bellmatic version 20.25 är den senaste rekommenderade versionen

Version 20.25

GIP-stöd – under utveckling

För versionhistorik se den danska webbplatsen här


Äldre versioner av Bellmatic

Version 19.08

Version 18.20 – med iCal Google kalender

Version 17.03 – med automatisk drivrutinsinstallation

Version 16.23 – med TCP-support

Version 15.08 – med DP68xx support

Version 11.40 – äldre version