DP6821 handterminal

Bellmatic® DP6821 Trådlös-fjärrkontroll

Med fjärrkontrollen kan du starta eller stoppa klockor genom radiofjärrkontroll.

När DP6821 används med Bellmatic finns det 12 kanaler som kan starta 12 program eller funktioner.  Varje knapp kan tilldelas ett program i Bellmatic.

Knapp nr. 1 är vanligtvis “stopp” -knappen.

Knapp nr. 2 skulle kunna vara att starta en klocka.DP6821 kasse1

Du bestämmer själv vilken knapp som gör vad.

Fjärrkontroll med återkoppling

Den blå lysdioden

När du trycker på en knapp, får du feedback. Om signalen mottages, slås på ett blått ljus. Den blå lysdioden signalerar att radio-anslutningen är OK.

Den gröna lysdioden

Den gröna lysdioden visar power ON.

Den röda lysdioden

Vid en spänning under 7,5 V, blinkar den röda lysdioden för att indikera att batteriet behöver bytas.

DP6821 ersätter DP6820. Det är mer kraftfullt, fysiskt halvstorlek och mycket billigare

Se även fjärrkontrollen DP6805