Installation Windows XP

Microsoft har slutat stöd för Windows XP. Vi kan inte garantera att Bellmatic® kommer fungera under Windows XP, men om det är uppdaterad med alla service pack brukar det at fungera.

Download eventuellt denna Bellmatic® från 2011:
Observera att denna version inte stöder DP68xx moduler (868 MHz 500 mW utrustning).

Bellmatic DEMO Program
Bellmatic DEMO Program
Bellin1140.exe
Version: 11.40
24.7 MiB
266 Downloads
Details